Gå till Sida.. visklubb vid Grevskap . visklubb vid Dag . samlingen vid Grevskap . samlingen vid dag . festivals . MAP . (hem sida
FAQ's av Herr Röd
Català Gallego Occitan Français Deutsch Nederlands Româneşte Chinese Latvijas Farsi Polskie Magyar Gaeilge Gaelic
Español Euskaldun Italiano Norske Svensk Dansk Frisian українська Thai Lietuvis Türkiye Slovensko Cesky русский 
        язык Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Globish
Globish

English --- Svensk .

only a guide --- bara en handledning.

ish.---ungefär!
Folk club --- Kan vara mer formell, man sittar och lyssnar, betalar ingångspengar, och uppträdander är betalda. Men ibland är det bara att organisatören kallar den Folk Club i stället för 'Singaround'!

sess ---Sess eller session - Mest music - om det finns sittplats, och man spelar inte för högt, kan man spela hela kvällen.
.

beg sess ---
Nybörjar 'session' där några av oss började.
.
w/s workshop---
En klass med undervisning, för att lära sig teknik eller nya låtar
.
dance --- Dans är en del, eller det hela, av evenemanget.

acc sess, acoustic --- Inte bara folk music, kan inkludera berättelser, popmusik, poesi. Ibland också med lite förstärkare!

SAR --- 'Singaround' eller 'Come all ye' - sångare turas om , vanligvis med någon som organiserar den.

spots --- Organisatören ger individer 3 - 9 minuter i strålkastarljuset ( på scenen) ibland i första halven av kvällen innan ett beltalt uppträdande.

open stage --- Vem som helst kan erbjuda sig att göra en 'spot'

open mic.---Detsamma som 'open stage', med förstärkare

bar music ---Betalde uppträdander (vanligtvis utan 'spots' eller 'open mic' - men man kan väl försöka!)

Mon måndag, - Tue tisdag, - Wed onsdag, - Thu torsdag, - Fri, fredag, - Sat lördag, - Sun söndag.

Jan Januari - Feb Februari - Mar Mars - Apr April - May Maj - Jun Juni - Jul Juli
Aug
Augusti - Sept September - Oct Oktober - Nov November - Dec December

w/e ---
helg.

fest --- festival.

day --- heldags evenemang.

alt --- Varannan vecka - ungefär.

alt with other --- Turas om med en närvarande klub på samma kväll.

2/4 --- 2nd och 4th vecka om månad (etc) -- 1st - första -- 2nd - andra -- 3rd - tredje -- 4th fjärde -- 5th femte -- last sist

occ --- Tillfällig. Man kann inte förutsägar när den blir.
fantastic! --- fantastiskt -(JAG tycker det !)

Irish irländsk, English Engelsk, Welsh från Wales, French Fransk,  Storytelling sagoberättande eller historieberättande , blues blå, b/grass bluegrass, "not a sess!" --- Specialiserad ‘sessions’!
.
trad --
-Betyder att det låtar traditionellt, utan förstärkare. !

Oversat af Chas Clark & ( Free2Professional) + översatt av Anita och Liz via Bristol Swedish annual Dance
 Gå till Sida.. visklubb vid Grevskap . visklubb vid Dag . samlingen vid Grevskap . samlingen vid dag . festivals . MAP . (hem sida