často kladené dotazy
pana červveného
Català Gallego Occitan Français Deutsch Nederlands Româneşte Chinese Latvijas Farsi Polskie Magyar Gaeilge Gaelic
Español Euskaldun Italiano Norske Svensk Dansk Frisian українська Thai Lietuvis Türkiye Slovensko Cesky русский 
        язык Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Globish
Globish

English >>> >>> Česky.
.
only a guide ---
pouze průvodce.

ish.---
přibližnĕ !


Folk club --- lidová hudba klub, Tradiční lidová hudba klub.

sess ---
hudební sezení.

beg sess ---hudební sezení pro začátečníky.

not a sess ---
ne hudba zasedání tj. individuální výkony.

w/s workshop
---
dílna/seminář. učit se a výmĕna nápadů

dance --- tanec ( tj ceilidh, fleadh, bal or twmpath).
.
acc sess, acoustic --- akustické hudební sezení.

SAR ---
pēvĕcké sezení.
.

Come-all-ye = mixed sess ---
kombinace zpĕvu a hraní.
.

spots ---
3-9 minuty na pódiu.
open stage ---
++pódiu.
open mic.---
+ mikrofon zesílený.

bar music --
- placeni baviči


Mon, Pondĕlí- Tue, Úterý , - Wed, Středa - Thur, Čtvrtek - Fri, Pátek- Sat, Sobota- Sun. Nedĕle

Jan, Leden - Feb, Únor - Mar, Březen - Apr, Duben - May, Kvĕten - Jun, Červen - Jul. Červenec
Aug, Srpen - Sep, Září - Oct, Říjen - Nov, Listopad - Dec, Prosinec

w/e, weekend - víkend.
fest --- festival -   day --- po celý den.

alt --- každý druhý týden.

2/4 --- druhý & čtvrtý. 1st první. 2nd - druhý. 3rd třetí. 4th čtvrtý. 5th pátý. last poslední.

wk, weekly - týdnĕ,

mth, monthly - mĕsíčnĕ,

occ - příležitostný


cider (nectar) - jablečné víno
.
fantastic! --- skĕlé! -.
.
Irish, Irský- English, Anglická  Welsh, - Waleský FrenchFrancouzský SwedishŠvédské - Storytelling, vyprávĕní - blues - blues, - b/grass --- bluegrass
.

Cajun / zydeco.
---Americké kreolský.

trad --- Tradiční (!!!)

post code - PSC smĕrovací číslo satelitní navigace
.

přeloženy - Wikiled s díky & help from Alena of Stroud Reflexology (Dĕkuji)

goto.. hudební klub ohres . hudební klub den . hudební sezení den . hudba sezení ohres . festival . MAP . (domů